Algemene Muzikale Vorming

In de lagere graad krijg je gedurende 4 schooljaren een cursus algemene muzikale vorming. Het is een basisopleiding om de verdere opleiding aan de academie te vervolgen.

In de hogere graad kan je een vervolg volgen op die cursus Algemene Muzikale Vorming (afgekort: AMV).
Het gaat hier om een specifieke en gedegen opleiding notenleer.

Deze cursus is aanbevelenswaardig, zeker indien je zou overwegen later muziekstudies op hoger niveau aan te vatten.