Algemene info muziek

Er zijn mogelijkheden om te leren zingen, een muziekinstrument te bespelen of het schrijven van muziek...
Dat alles kan zowel in de klassieke stijl, als in pop, rock of jazz.


JONGEREN

Jongeren kunnen vanaf 8 jaar of vanaf het derde leerjaar basisschool terecht in de studierichting muziek.
Een volledige muziekopleiding duurt 10 jaar en wordt opgedeeld in drie graden:

 
VOLWASSENEN

Onder het begrip volwassene verstaan we de persoon die het vorige schooljaar niet ingeschreven was in de academie en 15 jaar of ouder is op 31 december van het lopende schooljaar.

Volwassenen starten naast de AMV-lessen vanaf het eerste jaar met instrumentlessen.

De volledige opleiding duurt 9 jaar en is opgedeeld in drie graden: