Algemene info lagere graad muziek

JONGEREN

Je muziekopleiding in de lagere graad duurt 4 jaar en begint het eerste jaar met de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) en aansluitend Samenzang (SZ). Vanaf het tweede jaar krijg je instrument- of zangles.

Wekelijks zijn dit je lestijden:

 •  LAGERE 1 (L1) 8-jarigen
             1 lestijd AMV/SZ van 1,5 uur
             1 lestijd AMV van 1 uur
 • LAGERE 2 (L2)
             1 lestijd AMV/SZ van 1,5 uur
             1 lestijd AMV van 1 uur
             1 lestijd INSTRUMENT/ ZANG van 1 uur  
 • LAGERE 3 (L3)
             1 lestijd AMV/SZ van 1,5 uur
             1 lestijd AMV van 1 uur
             1 lestijd INSTRUMENT/ ZANG van 1 uur  
 • LAGERE 4 (L4)
             1 lestijd AMV/SZ van 1,5 uur
             1 lestijd AMV van 1 uur
             1 lestijd INSTRUMENT/ ZANG van 1 uur

VOLWASSENEN

Je muziekopleiding in de lagere graad duurt 3 jaar en start vanaf het eerste jaar met Algemene Muzikale Vorming (AMV) voor volwassenen en instrument- of zangles. Die instrument of zangles vanaf het eerste jaar is een wezenlijk verschil met de opleiding voor jongeren die pas vanaf het tweede jaar aan hun instrumentale opleiding beginnen.

Wekelijks zijn dit de lestijden:
 • LAGERE 1 (L1V)
             1 lestijd AMV/SZ van 2,5 uur
             1 lestijd INSTRUMENT/ ZANG van 1 uur
 • LAGERE 2 (L2V)
             1 lestijd AMV/SZ van 2,5 uur
             1 lestijd INSTRUMENT/ ZANG van 1 uur
 • LAGERE 3 (L3V)
             1 lestijd AMV/SZ van 2,5 uur
             1 lestijd INSTRUMENT/ ZANG van 1 uur