Pedagogisch college

Het pedagogisch college is een adviesorgaan dat bestaat uit coördinatoren en directie van de kunstacademie voor Podiumkunsten. 

Het pedagogisch college brengt onder andere advies uit over:
- het jaarlijks schoolwerkplan, de pedagogische projecten, het schoolreglement; 
- de algemene strategie ter bevordering en uitstraling van de school;
- de integratie in het lokale sociale en culturele gebeuren;
- de verdeling van het lesurenpakket;
- de aanschaf van didactisch materiaal;
- het personeelsprofiel;
- de organisatie van de studies en examens;
- bouw en/of verbouwingswerken.

Het pedagogisch college vormt een brug tussen het onderwijzend personeel, de directie en het schoolbestuur.

De samenstelling van het pedagogisch college ziet eruit als volgt:

  • Diederik Celis, algemeen directeur
  • Karla Deroost, leraar
  • Koen Evens, leraar-coördinator 
  • Rose-Marie Hendrikx, leraar-coördinator
  • Liesje Oversteyns, leraar-coördinator 
  • Tanja Smits, leraar-coördinator 
  • Ilse Vande Meulebroeke, leraar-coördinator 
  • Joost Vermeiren, leraar-coördinator