Kortingen en vermindering van inschrijvingsgeld

Automatische kortingen 

Onderstaande kortingen worden automatisch verrekend bij de online inschrijving op voorwaarde dat de ingeschrevenen jonger zijn dan 18 jaar.

 • wanneer meerdere gezinsleden (gedomicilieerd op hetzelfde adres) zich inschrijven in de academie of een andere DKO-instelling, dan betaalt enkel de eerst ingeschrevene het volledige inschrijvingsgeld: alle volgende gezinsleden krijgen € 28 korting. Wanneer er gezinsleden in een andere DKO-instelling zijn ingeschreven dien je dit wel mee te delen aan het secretariaat om een automatische terugbetaling te bekomen.
 • wanneer eenzelfde leerling meerdere studierichtingen volgt in een DKO-instelling betaalt hij/zij enkel voor de eerste studierichting het volledige inschrijvingsgeld. Voor alle volgende studierichtingen krijgt hij/zij € 28 korting. (Opgelet podiumkunsten en beeldende kunsten zijn twee academies, de korting wordt nadien terugbetaald via overschrijving) Wanneer er gezinsleden in een andere DKO-instelling zijn ingeschreven dien je dit wel mee te delen aan het secretariaat om een automatische terugbetaling te bekomen.
     

Kortingen na binnenlevering attest 

Onderstaande kortingen worden achteraf toegekend mits binnenlevering van attest voor 01 oktober op het secretariaat:
- ben je jonger dan 18 jaar: € 28 korting mits één van de onderstaande voorwaarden:
- ben je 25 jaar of ouder: € 218 korting mits één van de onderstaande voorwaarden:

 • de leerling is een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is ten laste van een werkloze (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is een schoolverlater in wachttijd (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is als niet-werkende ingeschreven als werkzoekende (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling geniet het  bestaansminimum (attest OCMW);
 • de leerling is ten laste van een niet-werkende werkzoekende (attest voor het Deeltijds Kunstonderwijs van de RVA of VDAB);
 • de leerling is ten laste van een persoon die het bestaansminimum geniet (attest OCMW);
 • de leerling is gehandicapt of ten minste voor 66 % arbeidsongeschikt (attest FOD Sociale Zekerheid opvraagbaar via www.handicap.fgov.be of telefoon 0800-98799);
 • de leerling heeft recht op een tegemoetkoming als mindervalide (attest FOD Sociale Zekerheid opvraagbaar via www.handicap.fgov.be  of telefoon 0800-98799);
 • de leerling is een jongere is uit de bijzondere jeugdzorg of erkend politieke vluchteling (attest van de bevoegde instantie);
 • de leerling is ten laste van een gehandicapte/ ten minste 66 % arbeidsongeschikt persoon (attest FOD Sociale Zekerheid opvraagbaar via www.handicap.fgov.be of telefoon 0800-98799);
 • de leerling is ten laste van een persoon met recht op een tegemoetkoming als mindervalide;
 • de leerling is ten laste van een persoon uit de bijzondere jeugdzorg/ erkend politiek vluchteling (attest van de bevoegde instantie).