Basiscompetenties

Ons artistiek-pedagogisch project 'Kunst voor het leven' vertaalden we tijdens werkmomenten met het lerarenteam in 20 sleutelcompetenties die we binnen de Kunstacademie Noord-Limburg in de verf willen zetten. 
Op die manier slaan we een brug tussen onze visie, het gekozen raamleerplan en het competentiegericht lesgeven en evalueren. 
In het overzicht hieronder vind je alle basiscompetenties van onze academie. De 20 KANL-sleutelcompetenties staan hierin in het vet en onderstreept. 
Een aantal van deze competenties vinden we evident en zitten in ons DNA. Andere competenties zijn meer een uitdaging om mee aan de slag te gaan.

In het overzicht wordt op subtiele wijze een onderscheid gemaakt tussen vaardigheden (⋁), attitudes (⋀) en kennis (≺). Daarbij merken we op dat het in bepaalde gevallen discutabel is of een te behalen competentie een attitude of een vaardigheid is. Dit subtiele onderscheid zet in ieder geval wel aan tot reflectie.

Bekijk het overzicht door het PDF-document (onderaan) te openen of klik eenvoudigweg op deze afbeelding:

Documenten (PDF)