Artistiek Pedagogisch Project

De visie van de Kunstacademie Noord-Limburg werd uitgeschreven in het Artistiek Pedagogisch Project dat bestaat uit 5 grote uitgangspunten en met als baseline:

'KUNST VOOR HET LEVEN'


1. Een brede artistieke ontwikkeling
De Kunstacademie Noord-Limburg wil jongeren en volwassenen een brede artistieke vorming geven. De academie doet dat door de leerlingen sterker te maken als vakman, kunstenaar, performer, teamspeler en (onder)zoeker.
Doelstelling daarbij is om de eigen artistieke persoonlijkheid te ontdekken en een brede liefde voor cultuur te ontwikkelen.

2. Competenties voor het leven
De leerling mààkt niet alleen kunst, de kunst maakt ook de leerling… 
Diezelfde leerling krijgt met andere woorden door middel van kunst kwaliteiten mee die inzetbaar zijn tijdens het verdere leven.
De maatschappelijke relevantie van de academie wordt zo meteen duidelijk: door de kunsten worden ook handelingen buiten de kunsten (zoals innoverend denken, verbindend organiseren, aandachtig studeren, nauwkeurig opereren…) aangescherpt.
Leerlingen worden tijdens hun jarenlange opleiding competent gemaakt, hetgeen betekent dat zij voldoende zelfstandigheid verwerven zodat ze zich ook na hun opleiding artistiek kunnen blijven uitdrukken.

3. Een traject op maat van de leerling
De artistieke competenties en competenties voor het leven worden in een dialoog tussen leraar en leerling verder geconcretiseerd. Zo ontstaan trajecten op maat van de leerling.
Het repertoire, de beeldende opdrachten, het lesmateriaal en het leertraject worden gekozen op basis van de vaktechnische kwaliteiten, de ambitie en de persoonlijkheid van de leerling, de deskundigheid van de leraar en de competenties die door de academie en de overheid naar voor geschoven worden. Het is onze ambitie om vanuit die dialoog leeromgevingen te creëren die maximale ontwikkelingskansen bieden.
Concreet betekent dit dat we - vertrekkend van het huidige ontwikkelingsniveau van elke leerling - ook elke leerling zo ver mogelijk willen brengen. Dit principe geldt voor alle leerlingen: voor hen die meer ondersteuning nodig hebben, maar ook voor leerlingen met bijzondere artistieke kwaliteiten.

4. Tonen aan een publiek
De academie vindt het belangrijk dat leerlingen hun werk tonen aan een publiek. Daarom biedt de academie een rijk en gevarieerd palet aan podiumkansen en tentoonstellingen aan. 
Op deze manier kan de leerling – met vallen en opstaan – als performer en kunstenaar groeien.

5. Oog voor andere ku(n)sten
De Kunstacademie Noord-Limburg is er van overtuigd dat muziek, theater, dans en beeldende kunst artistieke en creatieve uitingsvormen zijn die elkaar kunnen bevruchten en versterken door ze te combineren. Discipline-overschrijdende projecten zijn een onderdeel van de opleiding.
De academie ziet het ook als haar taak om leerlingen te laten kennismaken met muziek, tekst, beeld en beweging die buiten het huidig belangstellingsterrein liggen. De leraren dagen hun leerlingen uit om een breed en gevarieerd oeuvre uit te bouwen.